Ubezpieczenia w Niemczech

ubezpieczenia na życie,
pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

W ramach ubezpieczeń na życie wyróżnia się pięć grup:

 • ubezpieczenia na życie (np. terminowe, na życie i dożycie, na całe życie),
 • ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci,
 • ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
 • ubezpieczenia rentowe,
 • ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe będące uzupełnieniem wcześniej wymienionych grup.

W ramach pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych wyróżnia się m.in.:

 • ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej,
 • ubezpieczenia choroby,
 • ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych,
 • ubezpieczenia casco pojazdów szynowych,
 • ubezpieczenia casco statków powietrznych,
 • ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej oraz casco statków żeglugi morskiej i śródlądowej,
 • ubezpieczenia przedmiotów w transporcie,
 • ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami,
 • ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych nie ujętych wcześniej wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny 
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikające z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym łącznie z ubezpieczeniami odpowiedzialności przewoźnika,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikające z posiadania i użytkowania statków powietrznych łącznie z ubezpieczeniami odpowiedzialności przewoźnika,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską śródlądową wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniami odpowiedzialności przewoźnika,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nieujęte w grupach
 • ubezpieczenia kredytu,
 • gwarancje ubezpieczeniowe,
 • ubezpieczenia ryzyk finansowych,
 • ubezpieczenia ochrony prawnej,
 • ubezpieczenia świadczenia pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.